Regulamin konkursu

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa LETRAS, ul. Gdańska 34, 83-300 Kartuzy

2. Celem Konkursu jest wyłonienie puli najpiękniejszych, najciekawszych zdjęć, których tematyka bezpośrednio wiąże się z porami roku

3. W konkursie może brać udział każdy, który zajmuję się fotografią amatorsko jak i zawodowo.

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.kalendarzefirmowe24.pl oraz fanpage Kalendarze 2019 należących do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej oraz na Fanpage – Kalendarze 2019.

6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: sklep@kalendarzefirmowe24.pl

7. Ogłoszenie wyników 6 sierpnia 2018r.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

10. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania tych zdjęć w celach marketingowych i promocyjnych portalu.

11. Przesłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą na jego późniejsze opublikowanie w papierowym kalendarzu.


§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Aby stać się Uczestnikiem konkursu należy przesłać na adres mailowy konkurs@kalendarzefirmowe24.pl maksymalnie 4 zdjęcia ( czyli po jednym, każdej pory roku).

Zdjęcia zaakceptowane do konkursu zostaną umieszczone na stronie https://kalendarzefirmowe24.pl/konkurs/ w wybranej kategorii: wiosna, lato, jesień lub zima, podpisane imieniem i nazwiskiem autor.

2. Bez względu na to czy zdjęcie zostało wykonane w orientacji pionowej czy poziomej, fotografie będą przez nas wykadrowane (zbliżone do kwadratu).

3. Konkurs składa się z 4 kategorii, w której wyłonić możemy po trzech zwycięzców, łącznie 12 wygranych.

4. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Dopuszczalne jest wysyłanie zdjęć archiwalnych, jeśli wysyłający posiada prawa autorskie do dysponowania nimi.

5. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu tzn. przedstawiać oblicza pór roku – czyli pasować do poszczególnych miesięcy. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, dla których utrwalanie na fotografiach klimatycznych miejsc sprawia przyjemność.

6. Fotografie niezwiązane z tematyką będą usuwane przez Organizatora bez podania przyczyny.

7. Dodawanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione, a uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszone do konkursu fotografie i naruszenie praw osób trzecich.

8. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, a także praw osób trzecich, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość usunięcia zdjęcia z portalu oraz wykluczenia z udziału konkursie w dowolnym momencie jego trwania, bez informowania o tym fakcie Uczestnika.

9. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

10. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą mailową.

11. Aby wziąć udział w konkursie zgłaszane zdjęcie musi mieć co najmniej 3500 pikseli po krótszym boku.

12. Laureata konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez zarząd firmy.

13. Podczas trwania konkursu nadesłane zdjęcia spełniające wymagania techniczne i merytoryczne, będą umieszczone na stronie internetowej.

14. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o konkursie.

15. W przypadku wygranej, Uczestnik jest zobowiązany podać Organizatorowi dane, które umożliwią wysłanie nagrody.

16. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia, które są ich własnością i posiadają do nich prawa autorskie.


§ 3 Nagrody

1. Jury przyzna 12 równorzędnych nagród czyli 5 kalendarzy 13-stronnych na rok 2019 z podpisem autora, dla każdego laureata.


§ 4 Terminarz

Czas na zgłaszanie zdjęć konkursowych w czterech kategoriach – od 04.06.2018 roku do 29.07.2018 roku godzina 23:59.

Ogłoszenie wyników 6 sierpnia 2018r.

Nagrody zostaną wysłane do laureatów do 31.08.2018 roku.